המידע המפורט פה מיועד לבכירים במערכת השלטון המקומי אשר צריכים להתמודד למול דוחות ביקורת מכל הסוגים כולל דוחות ביקורת  המוגשים מדי פעם על ידי מבקר המדינה.

קיימים שני סוגים של דוחות מבקר המדינה בשלטון המקומי.
האחד הוא בדיקת נושא מסוים בצורה רוחבית ואז נבחרות מספר רשויות לבדיקת עומק באותו נושא כאשר בדו"ח מופיעה התייחסות פרטנית לכל אחת מהרשויות שנבדקו באותו נושא רוחבי.

לעיתים, מחליט משרד מבקר המדינה, האגף לשלטון מקומי, לבדוק נושא מסוים ברשות מסוימת וזאת בעקבות דו"ח מבקר הרשות או  תלונה של תושבים או פוליטיקאים (בד"כ מהאופזיציה) למשרד מבקר המדינה.

בשונה מדו"ח המבקר הפנימי או דוחות שנתיים של רואה החשבון מטעם משרד הפנים, הגעת נציג משרד מבקר המדינה לרשות המקומית גורר אחריו תהודה רבה והדבר אף מתפרסם בעיתונות המקומית.

דווקא בשל העובדה שבסופו של יום דו"ח משרד מבקר המדינה חשוף לעין כל חשוב מאוד להיות קשובים לכל הערה או שאלה של עורכי דו"ח הביקורת וכן לשים לב האם משהו מעובדי הרשות מנצל את שהותם במבנה הרשות בכדי להתלונן על עובד אחר או להדליף מידע שעלול לפגוע בעובד אחר בארגון, מתוך אינטרסים אישיים לא רלוונטיים, ללא שתהיה לאותם עובדים אפשרות להתגונן עד שלא תוצג טיוטת הדו"ח הראשונה.

מארג מתן התשובות, העברת החומרים וההבנה של מילה או מסמך עלולים להתפרש בדרך המיוחדת של משרד מבקר המדינה שכל תפקידו הוא לבקר אך מעולם לא חווה עבודת פנימית ברשות המקומית, מחייב השקעת זמן רב ומת תשומת לב לכל פרט ופרט הן במהלך עבודת מבקר  והן בדרך מתן התשובות וההתייחסות לכל פרט שטיוטת דוח הביקורת.

יודגש כי כאשר משרד מבקר המדינה שולח טיוטת דו"ח, הרי שהוא מפנה חלקים שונים לכל אחד מהמבוקרים העלולים להיפגע מהדו"ח ולא תמיד בכירי הרשות משכילים לאגד את כל טיוטות הדו"ח ולהבין ולראות את התמונה הכוללת כדי לתת מענה מסודר ומדוייק לביקורת.

מומלץ כי ימונה ברשות המבוקרת אדם אשר ירכז את כלל התשובות, ירכז ישיבות מסודרות של בעלי התפקידים המבוקרים וכי יינתן דגש על ההערות לכל סעיף וסעיף בטיוטת דו"ח הביקורת וזאת בשל העובדה שתגובת המבוקרים משולבת בדו"ח מבקר המדינה הסופי.

יובהר כי למרות שמשרד מבקר המדינה נוקט המדיניות של מתן לוחות זמנים קצרים ביותר למתן תגובות ותיקוני דוחות, הרי שפניה של עו"ד המייצג את הרשות הטעון כי אי מתן זמן מספיק להכנת תגובה פוגע בזכות הבסיסית של המבוקרים, בד"כ 'קונה' זמן נוסף ומאפשר הכנת תשובות מסודרות ומפורטות.

אף בשמשך שנים היה ידוע כי דוחות מבקר המדינה, ויהיו חמורים ככל שיהיו, הינם חסרי שיניים, הרי שבשנים האחרונות, לעיתים עולה הערה או ליקוי כנגד מבוקרים מסויימים ונרשם באופן מפורש לגבי אותו ליקוי כי יש להעביר אותו לעיון בועדה לחיוב אישי שתיקבע האם יש לחייב את אותו עובד באופן אישי בגין הליקוי שנמצא בדו"ח מבקר המדינה.

מתוך ידיעה והבנה שלמנהלים הנדרשים לתת תשובות או התייחסות לדוחות הביקורת אין זמן פנוי להתעמק בטיוטת הדוחות והאינסטינקט הראשוני הוא להתעלם או להגיב בקצרה, ולאחר שהייתי במערכות השלטון המקומי 22 שנים, אני מציעה את שירותיי כמי שתקרא את דוח הביקורת, תציף את ההערות העיקריות ותנסח, בשיתוף פעולה עם המבוקרים, את התשובות המדויקות כך שכל טיוטת דוח ביקורת תהפוך לפחות מאיימת ותאפשר להשתמש במסקנות ככלי עבודה חיובי ואפקטיבי.

לפרטים נוספים בנוגע לסיוע בניסוח מענה לשאלות/הערות בטיוטת דוח המבקר המדינה
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025