מפגש מרבית הנישומים עם חשבון היטלי הפיתוח המגיע אליהם מתרחש בשלושה מצבים עיקריים:

האחד, כאשר מבקשים היתר לבניה חדשה או תוספת בניה.

השני– כאשר מוכרים את הנכס או מבקשים אישור כל שהוא מהרשות המקומית על העדר חוב ואז נשלח פקח למדוד את הנכס  ולעיתים מתגלות תוספות בניה שלא שולמו עבורם בעבר היטלי פיתוח.

השלישי– חיוב יזום, כאשר הרשות המקומית בד"כ באמצעות חברות המתמחות בהגדלת הכנסות, מחפשת האם ניתן לחייב שטחים ומבנים שלכאורה בעבר לא חויבו באותם היטלי פיתוח. 

אז מהם אותם היטלי פיתוח שבגינם נדרשים תשלומים בסכומים גבוהים שנעים בין אלפי ₪ ועד למיליוני  ₪ ?
כאשר הנחמה היחידה היא שזה תשלום חד פעמי שאינו חוזר מדי תקופה. (או לפחות אמור להיות כזה).

היטלי הפיתוח נגבים לצורך מימון עבודות הפיתוח שעושה הרשות המקומית ומיועד לעבודות מסוימות.

כך למשל, היטל הסלילה נועד למימון עובדות סלילת כבישים והקמת מדרכות, היטל התיעול נועד לפיתוח רשת הניקוז בשטח הרשות והיטל שצ"פ נועד לפתח שטחים ציבורים פתוחים כגון גנים ציבוריים, פינות משחק וכו'.

גובה התשלום נקבע על פי שטח המגרש עליו עומד הנכס ושטח המבנה שנבנה (או תוספת למבנה) בהתאם לתעריף שקבעה כל רשות ורשות.

אדגיש כי בשונה מהיטל השבחה, הסכום המבוקש אינו תלוי מצב הנכס ובדרך כלל נכסים הממוקמים באזורים פחות טובים של העיר יידרשו לשלם את אותו סכום כמו נכסים יוקרתיים הנמצאים באיזור מאוד יוקרתי של אותה רשות.

קיים הבדל בדרישות המקדימות בין שלושת ההיטלים כיוון שכדי שאפשר יהיה לחייב אתכם בתשלום היטל סלילה ומדרכה הרשות חייבת לבצע סלילת כביש ומדרכה בסמוך לנכס שלכם  (או להראות שהיא מתכננת לסלול ממש בקרוב) ואין זה מספיק שנסלל במקום כל שהוא הכביש ואתם נדרשים לממן אותו אם ברצונכם לקבל אישור כל שהוא מהרשות המקומית.

לעומת זאת עבודות התיעול, בדרך כלל, מתבצעות בכל שטח הרשות מתחת לפני הקרקע ולצורך חיוב בהיטל תיעול , מספיק מכתב ממהנדס העיר שכל שטח העיר (או באזורים מסוימים) הוכרז כאיזור ניקוז אחד וכי החלו בביצוע עבודות הניקוז.

חיוב בהיטל שצ"פ, שהינו היטל יחסית חדש, יכול להתבצע לאחר מהנדס העיר הגדיר היכן ממוקמים שטחי שצ"פ בהתאם לחלוקה האיזורית ברשות ורק אם החלו בעבודות הקמת אותו שטח ציבורי שהוגדר וסמוך לנכסכם, אז ניתן לדרוש תשלום.

כמובן שקיים הבדל בין נכסים מאוד וותיקים שסביר שבעבר חויבו בהשתתפות בתשלום עבור כביש שבוצע לידם לבין נכסים חדשים שמעולם לא חוייבו.

לכן מאוד חשוב לתעד ולצלם כבישים ומדרכות שקיימות באיזור הנכס המחויב, לבקש את כל האישורים של העדר חובות המרשות, במידה וקניתם נכס יד שניה ולשמור על כל המסמכים של ההתכתבות עם הרשות המקומית.

אציין כי מסמך דרישת התשלום מהווה לפעמים ממש 'סינית' בעיני הרבה נישומים שאינם יודעים אפילו למצוא האם השטח המחויב הוא נכון או אולי מחייבים אותם גם על שטח המגרש של השכנים או ששטח המבנה כלל אינו מדויק.

כאן אני נכנסת לתמונה ושואלת את השאלות האינפורמטיביות הראשונות ובודקת את מסמכי הדרישה.

לפרטים נוספים בנושא הפחתת היטלי פיתוח
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025