זומנתם לשימוע בועדת המכרזים?
אל תלכו לשם לבד!
לשימוע יש חוקים משלו, וצריך לדעת מה להגיד ואיך להציג את הדברים בצורה נכונה, שתשכנע את חברי הועדה לבחור דווקא בכם.

אז כדי שאתם תוכלו לנצח ולקבל את העבודה שאתם יודעים לעשות הכי טוב, תנו לי לעשות את העבודה שלי ולעזור לכם קודם לנצח במכרז!

מה מטרת השימוע בועדת המכרזים ואיך תוכלו להיערך אליו?
ההצעות המוגשות למכרז נידונות בוועדות המכרזים המורכבות מנבחרים (במקרה של רשויות מקומיות) ומגורמים מקצועיים ובכירים באותו גוף (במקרים של חברות עירוניות, משרדי ממשלה ותאגידי מים).

הוועדות הן אלו שבוחנות את ההצעות, מקבלות את חוות הדעת של הגורמים המקצועיים שבודקים אותן, ושומעות חוות דעת משפטיות. כמו כן, בין שהוועדות מהוות גוף ממליץ בלבד, ובין שהן הגוף המחליט והפוסק סופית מי יהיה המציע הזוכה, הן רשאיות לשאול את המציעים שאלות בע"פ או בכתב, לבקש מהמציעים להשלים מסמכים, להשיב לשאלותיהם בכתב, ואף להתייצב לשימוע בפניהן. 

בדרך כלל המציעים מוזמנים להופיע בהליך שימוע בפני וועדת מכרזים במספר צמתים:

  • מדובר בהצעה הטובה ביותר אבל עולות מספר שאלות שיש רצון להבהיר ולוודא, טרם בחירה בזוכה.
  • מדובר בהצעה שעומדים לפסול אותה מסיבות אלו ואחרות, והמציע מוזמן להציג את עמדתו, טרם קבלת החלטה לפסול את הצעתו.
  • בקשה להשלמת מסמכים או מתן הסבר מדוע אותם מסמכים לא צורפו להצעה.
  • לאחר קבלת ההחלטה על זכיה, כשהתקבל מסמך טענות כנגד הזכייה.

כמו כן, לעיתים במכרז עצמו, מצוין שיש שלב ניקוד איכות על פי התרשמות וועדת המכרזים  מהמציע, ואז לא מדובר בשימוע  טרם החלטה, אלא במפגש המהווה שלב בקביעת ניקוד איכות ההצעה.

לעמדתי, מאוד חשוב להגיע למפגש כזה בליווי יועץ משפטי, בעל ניסיון בתחום המכרזים, שידגיש בפני חברי הוועדה את הנקודות העובדתיות והנקודות בעלות הרגישות המשפטית. כמו כן, מעורבות של יועץ משפטי כבר בשלב הזה, יכולה לסייע באם בהמשך יהיה צורך להגיע לבית משפט על מנת לערער על החלטת וועדת המכרזים.

פרטים נוספים ולקבל סיוע במילוי הצעה למכרז
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025

תיאורי מקרה מהתחום

שימוע לאחר זכיה בשל טענות שהועלו כנגד הזוכה

המשך לקרוא

שימוע בשל חוסר במסמכים

המשך לקרוא

שימוע טרם פסילת הצעה

המשך לקרוא

שימוע בשל הצעת מחיר נמוכה

המשך לקרוא