קיבלתם זימון לוועדה לחיוב אישי? מומלץ מאוד שלא לוותר על ייעוץ משפטי מקצועי.
מניסיוני האישי והמקצועי אני יכולה להעיד שלכל בעל משרה, ויהיה הבכיר ביותר, קשה מאוד להגן על עצמו בפני הוועדה, כיוון שמדובר בנושא המערב עניינים מקצועיים עם עניינים אישיים, עלבון על הפקפוק בעשייה הציבורית, ואפילו רגשות של כעס ותחושת נרדפות.

אז בין אם נעזרתם עד כה בייעוץ משפטי ובין אם לא, דעו שכל בעל תפקיד שזומן לוועדה רשאי להיעזר בעת הליך השימוע בפני הוועדה, ביועץ משפטי, הן בכתב והן בע"פ. 

כיצד מתנהל ההליך בוועדה לחיוב אישי?
הוועדה לחיוב אישי מתמנה על ידי משרד הפנים, בראשה עומד אדם שכשיר להיות שופט בישראל, לרוב משפטן בהשכלתו, ולעיתים בעל ניסיון בשלטון המקומי. בעבר כיהן במשרה הזו השופט לשעבר זיילר ז"ל, ולאחר מכן מונו לתפקיד עורכי דין שלא כיהנו מעולם כשופטים. כמו כן חברים בוועדה עובדי משרד הפנים – משפטן, כלכלן הבקיא בשלטון המקומי ויועץ משפטי. לכל ישיבת שימוע מצטרף גם רואה החשבון המבקר שהכין את דו"חות הביקורת.

טרם ישיבת השימוע, מתבקשים המבוקרים להעביר את תמצית טענותיהם, לרבות התייחסות למבוקרים האחרים, במסמך שאורכו עד 5 עמודים.

בישיבה, ניתן לכל מבוקר להשמיע את דבריו, הן באמצעות בא כוחו שבדרך כלל מדגיש את הטענות והנימוקים המשפטיים להימנעות מהחלת חיוב אישי על אותו מבוקר, והן בפניה אישית של אמירת הדברים אשר על ליבו. יודגש כי לעיתים, קיומם של קשיים אישיים או רפואיים במעמד השימוע, מאפשרים להביא להחלטה של ביטול הטלת החיוב האישי, או צמצום הסכום המוטל על המבוקר, וזהו מקום בו לווי של עו"ד המנוסה בייצוג בפני הועדה, יכול לחולל עבורכם שינוי עצום.

כל ישיבת שימוע מוקלטת ומתומללת ותוך כדי הדיון ניתן לראות מה נכתב. אך בסיום הישיבה המבוקרים אינם מקבלים את הפרוטוקול, אלא את ההמלצה הכתובה בלבד, ובהמשך – הודעה על אישור ההמלצה או דחייתה, בידי מנכ"ל משרד הפנים – במקרה של מועצה, או בידי הממונה על המחוז – במקרה של עירייה.

כעיקרון, נדיר מאוד שההמלצה אינה מתקבלת, ובדרך כלל החלטה שלא לקבל את ההמלצה להטיל חיוב אישי, ניתנת על ידי הממונים על המחוזות, המכירים אישית את הגורמים המבוקרים, כשעובדה זו לעיתים משנה את התמונה.

ניתן לערער על החלטת הוועדה בפני שר הפנים, בתוך שבועיים מקבלת ההחלטה.

יצוין כי כל ההחלטות חשופות בפני הקהל הרחב ומפורסמות באתר משרד הפנים, והן יכולות לשמש ככלי לתקיפת אותו נושא משרה, הן בהיבט הפוליטי, (עבור נבחרי ציבור), והן בהיבט המקצועי (בכל הנוגע לעובדים).

במידה ונקבע כי על המבוקר לשאת בתשלום כל שהוא, התשלום יתבצע לקופת אותה רשות מקומית וניתן להגיע איתה להסכמה על פריסת תשלומים רחבה. במקרים רבים, אם המבוקרים אינם משלמים את הסכום שנגזר עליהם, והם עדיין מכהנים בתפקידם, מאוד קשה ליישם אכיפה. במקרים אלו משרד הפנים נכנס לפעולה, או בדרך של ביצוע האכיפה בעצמו, או בהטלת סנקציות על אותה רשות.

מדוע מומלץ להיעזר בלווי של עורך דין מקצועי בייצוג בשימוע?
חשוב להבין שגורם מקצועי שניתן להתייעץ איתו ולהכין איתו ביחד תשובות שיכללו הן מידע עובדתי שאולי נסתר מעיני המבקרים, והן נימוקים משפטיים ותקדימים של הוועדה, מגביר את סיכויי ההצלחה בשימוע בעשרות מונים.
כך למשל יתכן ונושאי המשרה אינם מודעים לכך שקיימים נימוקים הקשורים למצב האישי או הרפואי שעשויים להביא להחלטה על ביטול הטלת החיוב האישי, או צמצום הסכום המוטל על המבוקר. וזהו המקום בו עורך דין המתמחה בייצוג בועדות החיוב האישי, עשוי לחולל הבדל עצום. 

בנוסף, יש לזכור שבשלב הזה כל נושא משרה נמצא במצב בו הוא אינו יכול להסתמך על עובדים או נבחרים אחרים ברשות, שכן הם חוששים להעמיד את עצמם כאחראים באופן אישי לעניין המתברר בוועדה. ולכן, גורם מקצועי צמוד נטול מחויבות לגורמים אחרים, מהווה משענת מקצועית ורגשית משמעותית ביותר.

כמו כן, מאחר וכל החלטה של הוועדה לחיוב אישי, (וקבלת ההמלצה ע"י הממונה על המחוז או מנכ"ל משרד הפנים), יכולה לעמוד לערעור רק בפני שר הפנים, ועד היום לא נמצאה ערכאה שיפוטית מחוץ למסגרת של משרד הפנים, אשר התמודדה עם החלטות שכאלו. כדאי מאוד למקסם את מלוא המאמצים בהליכים אל מול הוועדה, ולא לדחות זאת לשלבי הערעור המאוחרים.

מכל הסיבות האלו, מומלץ מאוד לפנות לייעוץ מקצועי של עורך דין מנוסה בייצוג בוועדה לחיוב אישי, באופן מיידי עם קבלת מכתב השימוע. 

כחלק מהתמחותי בתחום הוועדה לחיוב אישי הוזמנתי לפאנל שהתקיים בכנס היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות בנושא "חיוב אישי עת לשינוי" – מצ"ב מכתב תודה

בשנותי כגזברית ובהמשך כעורכת דין המלווה בעלי תפקידים בכירים ברשות המקומית, צברתי ניסיון אישי ומקצועי רב בהתמודדות עם הליך החיוב האישי לרבות מספר רב של ישיבות בפני הועדה לחיוב אישי בתל אביב ובירושלים.

לפרטים נוספים ולקבלת סיוע בייצוג בנושא חיוב אישי
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025

תיאורי מקרה מהתחום

עיריית רהט

המשך לקרוא

מרום הגליל

המשך לקרוא

מועצה מקומית לקיה

המשך לקרוא

מועצה מקומית גדרה

המשך לקרוא

מועצה מקומית חורפיש

המשך לקרוא