הדרישה לתשלום היטלי פיתוח נראית לנישומים רבים כמו "סינית".

אך לפני שממהרים לשלם לרשות המקומית, סכומים שנעים בין אלפי ₪ למיליוני ₪, מומלץ מאוד לבדוק, בעזרת בעל מקצוע שכן מבין בנושא, האם החיוב בכלל מוצדק והאם סכומו אינו גבוה מדי.
וכאן בדיוק אני נכנסת לתמונה ויכולה לעזור לכם.

מרבית הנישומים ידרשו לשלם היטלי פיתוח בשלושה מצבים עיקריים:

1. כאשר מבקשים היתר לבניה חדשה או תוספת בניה.

2. כאשר מוכרים את הנכס או מבקשים אישור כל שהוא מהרשות המקומית על העדר חוב, ואז נשלח פקח למדוד את הנכס ולעיתים מתגלות תוספות בניה שלא
שולמו עבורם בעבר היטלי פיתוח.

3. בחיוב יזום, כאשר הרשות המקומית, בד"כ באמצעות חברות המתמחות בהגדלת הכנסות, מחפשת האם ניתן לחייב שטחים ומבנים שלכאורה, בעבר, לא חויבו
באותם היטלי פיתוח. 

באילו נסיבות מותר לגבות היטלי פיתוח?

היטלי הפיתוח נגבים לצורך מימון עבודות הפיתוח שעושה הרשות המקומית ומיועד לעבודות מסוימות. כך למשל, היטל הסלילה נועד למימון עובדות סלילת כבישים והקמת מדרכות, היטל התיעול נועד לפיתוח רשת הניקוז בשטח הרשות והיטל שצ"פ נועד לפתח שטחים ציבורים פתוחים כגון גנים ציבוריים, פינות משחק וכו'.

בהתאם לכך, קיים הבדל בדרישות המקדימות בין שלושת ההיטלים: 

בכדי לחייב בתשלום היטל סלילה ומדרכה, הרשות חייבת לבצע סלילת כביש ומדרכה בסמוך לנכס שלכם, או להראות שהיא מתכננת לסלול כביש כזה ממש בקרוב. בחיוב עבור היטל זה חשוב כמובן להבדיל בין נכסים מאוד ותיקים שסביר שבעבר כבר חויבו בהשתתפות בתשלום עבור הכביש, לבין הנכסים החדשים שמעולם לא חויבו. ולכן מאוד חשוב לתעד ולצלם כבישים ומדרכות שקיימות באזור הנכס המחויב, לבקש מהרשות את כל האישורים של העדר חובות, במידה וקניתם נכס יד שניה, ולשמור על כל המסמכים של ההתכתבות עם הרשות המקומית.

לעומת זאת עבודות התיעול, מתבצעות בדרך כלל בכל שטח הרשות, מתחת לפני הקרקע, ולצורך החיוב בהיטל תיעול, די במכתב ממהנדס העיר, שכל שטח העיר, או חלקו, הוכרז כאזור ניקוז אחד וכי עבודות הניקוז החלו.

ואילו החיוב בהיטל שצ"פ (שטחים ציבוריים פתוחים), שהינו היטל חדש יחסית, יכול לצאת לדרך רק לאחר שמהנדס העיר הגדיר היכן ממוקמים שטחי שצ"פ, ורק אם החלו בעבודות הקמת אותו שטח שהוגדר בסמוך למכס שלכם, ניתן לדרוש מכם תשלום.

כיצד מחושב גובה החיוב?
גובה החיוב נקבע על פי שטח המגרש עליו עומד הנכס ושטח המבנה שנבנה (או תוספת למבנה) בהתאם לתעריף שקבעה כל רשות ורשות. יודגש כי בשונה מהיטל השבחה, גובה הסכום המבוקש אינו תלוי במצב הנכס ובדרך כלל גם אינו תלוי באזור בו הנכס נמצא.

לפרטים נוספים בנושא הפחתת היטלי פיתוח
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025

תיאורי מקרה מהתחום

דרישת תשלום במושב חקלאי עבור תוספת בניה

המשך לקרוא

דרישת תשלום לאחר בהעלאת טענה של שימוש חורג בקרקע חקלאית

המשך לקרוא

דרישת תשלום בעקבות בקשת היתר בניה בחווה חקלאית

המשך לקרוא

הפחתה של 2 מיליון ש"ח עבור שטח ומבנים ישנים

המשך לקרוא