קיבלתם דרישה לתשלום היטלי פיתוח?


לפני שאתם ממהרים לשלם סכומים של עשרות אלפי ₪ ולפעמים גם יותר מכך, מומלץ לבדוק, בעצמכם, או באמצעות מומחה לנושא, האם לא נדרש מכם לשלם תשלומי יתר. ובמקביל – חשוב מאוד לשמור כל תיעוד של התכתבויות עם הרשות המקומית, ולא לסמוך על הימצאות מסמכים אצלה.

דגשים והמלצות לטיפול בהפחתות היטלי פיתוח
במידה ודרישת התשלום מתבססת על חישוב שגוי של גודל המבנה או השטח, בהחלט תוכלו לפנות לרשות בעצמכם על מנת להסדיר את העניין. אבל כאשר עולה השאלה האם ההיטלים, כולם או חלקם, כבר שולמו והאם בכלל יש עילה לחיוב, מומלץ מאוד שעו"ד הבקיא בתחום, יטפל עבורכם בעניין. 

עורך הדין יפנה פניה ראשונה לרשות המקומית ויעלה את כל הטענות הנדרשות לצורך ביטול או הפחתת דרישת ההיטלים. במידה והרשות המקומית אינה מקבלת את ההסתייגויות ואינה מפחיתה את דרישת התשלום, הרי שאם הטענה היא כנגד: היקף השטח, תשלום קודם, התיישנות, או העדר עילה לדרישת התשלום (ולא כנגד תעריפי ההיטלים למ"ר), אזי ניתן לדחות את התשלום, ולהגיש עתירה מנהלית תוך 45 ימים מאז קבלת דרישת התשלום. 

כמו כן חשוב לשים דגש על הצרכים והמגבלות של כל לקוח ולקוח, היות ויש הבדל מהותי בין מצב בו התשלום נדרש בעקבות כך שהרשות ערכה חישוב שומה חדש (חיוב יזום) , לבין מצב בו אי תשלום ההיטל מעכב את קבלת היתר בניה ממנה. 

מה לעשות כאשר אי תשלום היטל הפיתוח מעכב קבלת היתר בניה?

כאשר קבלנים ובעלי נכסים זקוקים להיתר בניה, ואי תשלום היטלי הפיתוח מונע את קבלת ההיתר, במקרים רבים הם יעדיפו שלא לטעון טענות כנגד דרישות התשלום, בכדי שלא לעכב עוד את קבלת ההיתר והתקדמות עבודות הבניה.
גם במקרה של מכירת נכס, כאשר תשלום היטל הפיתוח מעכב את האישור למכירה, לעיתים המוכרים יעדיפו לשלם את הסכומים הגבוהים, ללא התנגדות, על מנת לקבל את האישור הנדרש על העדר חובות.

למרבה המזל, במצבים אלו קיימת גם אופציה נוספת על פני הגשת עתירה מנהלית ודחיית התשלום. והיא – לבצע את התשלום, תוך העמדת מכתב הסתייגות או אף בלעדיו, לקבל את כל האישורים הנדרשים, לרבות טופס 4, ואז לפנות בדרישת השבה, בגין הסכומים העודפים ששולמו.

יודגש כי בשונה מתשלומי ארנונה שאם לא פניתם באותה השנה, הרי שהפסדתם את האופציה להפחתת החיוב לאותה שנה, עבור היטלי פיתוח, ניתן להגיש תביעה להשבת הסכומים, גם עד 7 שנים לאחר התשלום.
תביעת ההשבה מתנהלת בערכאה אזרחית, לפי גובה הסכום הנדרש להחזר. כמו כן קיימת פסיקה לפיה אם הוגשה עתירה מנהלית, וההיטל כן שולם לאחר שהוגשה, הדבר אינו מונע את המשך הבירור באמצעות עתירה מנהלית. אולם בהקשר זה חשוב לציין כי במצב כזה קיים עדיין אותו חשש, שהרשות תערים קשיים על הקבלן / היזם המבקש לבנות את המבנה.

סיוע בהפחתת היטלי פיתוח באמצעות ערכאות משפטיות

הטיפול בהפחתת היטלי פיתוח מצריך הבנה של דרישות התשלום, יכולת קריאת תוכניות (גרמושקה), היכרות מעמיקה עם נוסח חוקי העזר, על דרישות הסף הנקובות בהם, וכן בקיאות ובפסיקות קיימות כמו גם התמחות בתחום המנהלי, השונה מאוד מהתחום המשפטי אזרחי.

לעיתים קרובות די בפניה מוקדמת והסבר ליועצים המשפטיים של הרשות המקומית כי יש מקום להפחתה או אף ביטול של דרישת התשלום.

במקרה לדוגמא, בו מדובר היה על חיוב יזום שהנישום יכול היה להרשות לעצמו להגיש עתירה מנהלית כי לא נזקק לאישור כל שהוא על העדר חובות, הגשנו עתירה שכללה את כל הטענות האפשריות- טענה לגבי שטח מבנים מחויב  שגוי,  טענה כי הכביש נסלל בעבר ושולמו עבורו דמי השתתפות וכי העובדה שנסלל כביש חדש אינה רלוונטית על פי לשון חוק העזר, טענה שלא לא מדובר על כביש גובל. בנוסף נטענו טענות התיישנות ושיהוי  בנוגע לדרישת תשלום עבור עבודות התיעול שבוצעו בעיר. 

עוד נטען כי על פי לשון חוקי העזר היה מקום , לכל היותר, לחייב את הנישומים בתעריפים מופחתים!

בסופו של דבר לאחר הגשת העתירה והליך גישור מהיר נחסכו ללקוחות המשרד למעלה מ-66%  מהעלויות שנדרשו שנה קודם לכן! 
למשרדי ניסיון רב בתחום היטלי הפיתוח הן בהגשת עתירות מנהליות ותביעות השבה, והן בניהול הליכי גישור. בנוסף, אני משמשת כעד מומחה בתחום, מתוקף היותי כלכלנית ומניסיוני רב השנים כגזברית עירייה.

המלצה של לקוחה:
"הי אורית תודה מכל הלב שרי גולובי, 1.8.22"

לפרטים נוספים בנושא הפחתת היטלי פיתוח
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025