פעמים רבות, כשחובות הארנונה מצטברים לסכומי עתק, לחייבים יש תחושת בטן שמגיעה להם הפחתת חובות מסיבות כאלו ואחרות, אבל הם לא יודעים לקרוא לילד בשמו ולהשתמש בנימוקים ובמילים הנכונות, כדי להצליח להשיג את ההפחתה.

במקביל, במקרים אחרים, אנשים רבים נותרים עם חובות ארנונה שהולכים ותופחים, לרשות המקומית, מבלי שהם יהיו מודעים לכך שיש סיבות טובות שמאפשרות להם לבקש שהחובות ימחקו, או שסכומם יופחת באופן משמעותי. 

בשני סוגי המקרים הללו, ובכל מקרה אחר בו חובות הארנונה מתחילים להיערם ולהגיע לסכומים משמעותיים, מומלץ לפנות באופן מיידי לעורך דין מנהלי בעל נסיון בהפחחת חובות ארנונה, שידע מה יש להציג ואיך להציג זאת לרשות המקומית, בכדי להגיע להסדר של הפחתת החובות. 

באילו תנאים ניתן להגיע להפחתת החובות?

 1. על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, שפורסם עוד בשנת 2012, ניתן למחוק חובות באם לאדם הגיעה הנחה שלא נוצלה מסיבות כל שהן, וניתן לתת לו  את ההנחה רטרואקטיבית, בהתחשב במצב החומרי של אותו אדם, במועד הגשת הבקשה למחיקת חוב.
  כלומר, אם אדם היה זכאי, לדוגמה, להנחת חוק בגובה של 20% בשל מצבו המשפחתי או הכלכלי, במועד יצירת החוב, אזי ניתן ליישם את ההנחה רטרואקטיבית, ולתת לו 20% הנחה על חובות העבר, ללא צורך בהחלטת מועצה מיוחדת.
 2. אפשרות אחרת, שכן תלויה בהחלטת מועצה מיוחדת, היא שבמועד הגשת הבקשה מגיעה לאותו אדם הנחה שלא היה זכאי לה במועד היווצרות החובות, ואז ניתן ליישם את אותו שיעור הנחה גם על חובות העבר, בתלות במצב החייב.
  כלומר, אם אדם חלה וכיום הוא זכאי ל-70% הנחת חוק, אף שבמועד היווצרות החוב לא היה זכאי לשום הנחה, אזי בכפוף להחלטה מיוחדת של מליאת המועצה, ניתן ליישם הנחה זו גם על חובות העבר.
  באופן כללי, הפשרה המומלצת על ידי משרד הפנים, היא מחיקת חובות בגובה ההפרש שבין ריבית הפיגורים של הרשויות המקומיות (6%-9% ריבית שנתית, תלוי בשנות הצטברות החוב) לבין ריבית החשב הכללי, הנעה כיום סביב 2% שנתי.
  כדי לקבל את הסכמת ועדת הפשרות, ומחיקת חלק מהחוב, יש צורך בהעברת כל המסמכים בצורה מסודרת, כולל פירוט הצעת הפשרה והתחייבות לעמוד בה.
 3. סיבה נוספת להגעה להסדר פשרה היא כאשר קיימת מחלוקת משפטית או עובדתית לגבי נסיבות היווצרות החוב כגון: עצם חוקיות החוב, תקפותו, תחולתו על החייב, וגובהו.
  כך למשל, כאשר נטען כנגד הרשות שהחוב התיישן ולא ניתן לגבות אותו, סביר שמאמצי הרשות לגבות את החוב לא יצלחו, ואז ניתן להגיע עימה להסדר פשרה, שגובהו תלוי בעילה המשפטית או העובדתית.
  יודגש כי במצב כזה, פירוט והבאת ראיות למצבו הבריאותי או הכלכלי של החייב, יכולים מאוד לסייע לקבלת אישור מועדת הפשרות.

חשוב לדעת שרק רשויות שנחשבות איתנות, אינן צריכות את אישור משרד הפנים למחיקת החובות, וכל יתר הרשויות, (אפילו אם ניתן פסק דין המאשר הסדר פשרה), חייבות להעביר את הבקשה לאישור משרד הפנים.

בכדי לסייע לגורמים המקצועיים ברשות עצמה ובמשרד הפנים, לאשר את הבקשה למחיקת חובות חשוב שהליך המחיקה ישקף שנוהל מו"מ, חשוב שתוגש לרשות המקומית הצעה כספית כל שהיא, ויש וודא שישולם לקופת הרשות סכום כל שהוא, שבדרך אחרת ייתכן וכלל לא היה משולם.

לפרטים נוספים ולקבלת סיוע בייצוג בנושא הפחתת חובות ארנונה
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025

תיאורי מקרה מהתחום

הפחתה משמעותית על ידי מתן הנחה בדיעבד

המשך לקרוא

יישום הנחות גם על דירה להשקעה

המשך לקרוא

הפחתה ארנונה בגובה 140 אש"ח

המשך לקרוא