המידע המפורט פה מיועד לבכירים במערכת השלטון המקומי אשר נדרשים מדי שנה להשיב לשאלות רואה החשבון הממונה מטעם משרד הפנים על הכנת הדו"ח השנתי- הן הכספי והן המילולי.

מרבית האינטרקציה למול רואה החשבון, היא מטבע הדברים, עם גזבר הרשות ואולם גם לראש הרשות, למנכ"ל ולמנהל כח האדם יש לא מעט ממשקי פגישות ומסמכים שעליהם להעביר לאותו רואה חשבון –מבקר.

בניגוד למבקר הרשות, שבונה מדי שנה את תוכנית העבודה שלו ומראש קובע את נושאי הביקורת באופן עצמאי וספציפי לרשות בה הוא מועסק, רואי החשבון מטעם משרד הפנים מקבלים חוברת  (הספר הירוק) המדריכה אותם איזה פעולות עליהם לבצע, מהם הביקורות והדוחות הקבועים שעליהם להפיק ומהן הנקודות שעליהן יש להתמקד באותה שנה.
באותה חוברת הדרכה יש מידע רב לגבי נוהלים והנחיות של מנכל משרד הפנים לגבי התנהלות נדרשת של הרשות המקומית ורואה החשבון עובר על כל הנקודות הנדרשות לביקורת, שואל שאלות, מקבל דוחות ומסמכים רבים עליהם הוא עובר ומעיר את הערותיו.

מומלץ להצמיד לאותו רואה חשבון איש קשר ברשות אשר יספק רואה החשבון את המסמכים המבוקשים וידאג כי כל השאלות יענו בהקדם.

אחד הדברים שמצוינים בדוח הביקורת הוא שיתוף הפעולה של הרשות המקומית וכאשר מסמכים מועברים במהירות וניתנו תשובות ברורות, ההתרשמות הכללית מאותה רשות היא של סדר והקפדה על נוהלים ועבודה בהתאם להוראות.

יחד עם זאת, חשוב מאוד להקפיד על תשובות מסודרות, להתאמץ ולמצוא מסמכים ופרוטוקולים ולא לטעון (מחוסר זמן או חשק) כי לא ניתן למצוא מסמכים כאלו ואחרים.

נושא נוסף שנבדק מדי שנה הוא איך התייחסה הרשות לליקויים של שנה קודמת, האם התכנסה הועדה לתיקון ליקויים והאם תוקנו ליקויים או חלקם, והדבר מצויין בדוח הביקורת מפורשות.

לעיתים בשל חוסר זמן או חשיבה כי אין צורך בכינוס ועדה לתיקון ליקויים, לא מתבצע ההליך הזה שהוא חשוב מאוד בפני עצמו, ורשות ננזפת על כך.

חשוב מאוד לדעת כי בדומה לדוח מבקר הרשות גם דוח רואה החשבון מובא לדיון במועצת הרשות ולא פעם הוא משמש לניגוח פוליטי .

לא רק בפני מועצת הרשות מובא הדוח אלא גם לאגף החיוב האישי במשרד הפנים אשר מתמקד בליקויים חמורים (בעיניו) ושולח מבקרים מיוחדים לבדוק נושאים מסויימים שעלו בדוחות השנתיים . חיוב אישי- תשובות מקדימות וטיפים

מתוך ידיעה והבנה שלמנהלים הנדרשים לתת תשובות או התייחסות לדוחות הביקורת אין זמן פנוי להתעמק בטיוטת הדוחות והאינסטינקט הראשוני הוא להתעלם או להגיב בקצרה, ולאחר שהייתי במערכות השלטון המקומי 22 שנים, אני מציעה את שירותיי כמי שתקרא את דוח רואה החשבון, תציף את ההערות העיקריות ותנסח, בשיתוף פעולה עם מנהלי הרשות, את התשובות המדויקות כך שכל טיוטת דוח ביקורת שנתי תהפוך לפחות מאיימת ותאפשר להשתמש במסקנות ככלי עבודה חיובי ואפקטיבי.

לפרטים נוספים בנוגע לסיוע בניסוח מענה לשאלות/הערות בטיוטת דו"ח רואה החשבון המבקר מטעם משרד הפנים 
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025