רוצים לגשת למכרז ומשהו בתנאי הסף מפריע לכם? יש מה לעשות! ניתן לבקש הבהרות ואף שינוי של תנאי הסף של המכרז. לשם כך כדאי להיעזר בייעוץ משפטי של עורך דין בעל ניסיון והתמחות במכרזים.

בחלק מהמכרזים הפומביים ובחלק מהפניות לקבלת הצעות מחיר במסגרת מכרזי זוטא, ישנם תנאי סף מסוימים, שאם המציע אינו עומד בהם, הוא נפסל אוטומטית ואינו יכול להגיש הצעה.

לאחר שלוויתי חברות וגופים רבים בתהליכים שונים להגשת מכרזים ציבוריים, הבנתי כי יש לא מעט מציעים פוטנציאליים שעונים באופן כמעט מלא על תנאי הסף במכרז, ובכל זאת מוותרים על המכרז, רק בשל תנאי סף יחיד שאינם עומדים בו, או שניסוחו אינו ברור והם אינם יודעים שביכולתם לבקש הבהרות. 

מה ניתן לעשות כשלמכרז יש תנאי סף שמגבילים אתכם?
במידה ולמציע יש טענות כנגד נוסח המכרז ותנאיו, ובייחוד בטענות של אפליה, חוסר שוויון וצמצום של קהל המציעים הפוטנציאליים למינימום או למציעים ספציפיים, יש לפנות למפרסם המכרז מראש, לפני הגשת ההצעות. כלומר, לא ניתן לבקש שינוי של תנאי הסף לאחר הגשת ההצעה, לאחר  פסילת ההצעה המוגשת, או  לאחר קבלת ניקוד איכות נמוך שייפגע בסיכויי ההצלחה.
יודגש שכאשר הטענה היא כי התנאים מקפחים ופוגעים בעיקרון השוויון, יש להגיש מראש עתירה מנהלית, עוד לפני  הגשת ההצעות במכרז.

ולפיכך, חשוב מאוד להשאיר מספיק זמן כדי להתארגן, מוקדם ככל האפשר, להגשת ההצעות במכרז. חשוב לקרוא, להבין, לבחון היטב את הוראות המכרז, ובמידת הצורך יש לפנות למפרסם המכרז בשאלות הבהרה או בבקשות לשינוי תנאים כאלו ואחרים, כולל שינוי של גובה הערבות או מועד ההגשה. 

מאחר ומדובר בהליכים מורכבים ולא מוכרים, שיש להסדירם במהירות רבה, מומלץ מאוד להיעזר במצבים אלו בעו"ד מנהלי, אשר מתמחה במכרזים ובעתירות מנהליות.

פרטים נוספים ולקבל סיוע במילוי הצעה למכרז
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025

תיאורי מקרה מהתחום

דחיית טענה לשינוי בדיעבד של תנאי מכרז

המשך לקרוא

פניות להוספת תנאי סף

המשך לקרוא

פניה לשינוי גיל ונפח משאיות ביוב

המשך לקרוא

בקשה לשינוי תנאי סף מצמצמים - מכרז עמדות לתיקון אופניים

המשך לקרוא