קיבלתם דרישה לשלם חוב ארנונה ישן? אל תפנו לבד לעירייה!


טעות בהתנהלות ובנוסח הפניה עלולה לסכל את הסיכוי שלכם לבטל את החיוב!
בעלי עסקים רבים מגלים יום אחד, מבלי שידעו על כך, העירייה טיפחה בחשאי חוב ארנונה סודי על נכס שבבעלותם, וכעת היא שולפת כנגדם את החוב, שגדל וצמח לתפארת במשך השנים. במצבים כאלה, התגובה הטבעית היא בדרך כלל להיבהל מאוד, אבל חשוב להבין שהעירייה נוקטת באסטרטגיית "שיטת מצליח" ולכן, לא כדאי להילחץ ולמהר לשלם, כיוון שהרבה פעמים יש מה לעשות וניתן להפחית ואף לבטל חובות שהתיישנו.
יחד עם זאת, כדי להצליח לסכל את ניסיון הגביה המאוחרת, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין בעל ניסיון בביטול חובות ארנונה, משום שהתנהלות לא נכונה באופן הפניה לעירייה, עלולה להכשיל את הניסיון הביטול באופן בלתי הפיך.
תוך כמה זמן חלה התיישנות על חובות ארנונה?
על פי חוק (חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958) ניתן לטעון להתיישנות חוב לאחר שבע שנים ממועד היווצרותו. המועד להטלת חיוב בארנונה מתקיים מדי שנה, בתחילת השנה, וממועד זה נספרות 7 השנים, במהלכן הרשות המקומית יכולה לתבוע את תשלום החוב לאותה שנה. כלומר, בעבור חוב ארנונה לשנת 2020 הרשות המקומית יכולה להגיש תביעה עד לסוף שנת 2026.
בעת ההתדיינות עם הרשויות, על הפחתת החוב, חשוב להביא בחשבון מספר גורמים:
גם אם לא חלפו עדיין שבע שנים ממועד היווצרות החוב, אלא שלוש שנים בלבד, במידה והרשות מנסה לפעול באמצעי גביה מנהליים אקטיביים (עיקולים), ואפילו פסיביים (אי מתן אישור העדר חובות לצורך רישום בטאבו), ניתן לטעון כי חל שיהוי בהתנהלותה של הרשות, ולכן יש לבטל את אותם הליכים, אפילו ללא דיון בשאלה האם קיים חוב או לא.
במקרה כזה הדרך אמנם פתוחה בפני הרשות המקומית להגיש תביעה, אבל בינתיים היא אינה יכולה לפעול כנגד החייבים (לכאורה), ואינה יכולה לעכב את מכירת הנכסים והעברת רישומם בטאבו.
בשנת 2018 נקבע בבית המשפט העליון שהפעלת אמצעי גביה מינהליים אינה עוצרת את מירוץ ההתיישנות. כלומר: אם במשך למעלה משבע שנים מאז שנוצר החוב, לא הוגשה תביעה והרשות פעלה רק בדרך של הטלת עיקולים והערות אזהרה, אזי חלה התיישנות על החובות ולא ניתן יותר להגיש תביעה לגבייתם.

חשוב מאוד להדגיש כי יש להעלות את טענת ההתיישנות או השיהוי בהזדמנות הראשונה שיש, בתהליך ההתדיינות עם הרשות, ובמידה והחייבים מתכתבים עם הרשות המקומית מבלי להזכיר את העובדה שהחוב התיישן, לא ניתן להעלות טענה זו בשלב מאוחר יותר.
לאור כל זאת, בכל התדיינות עם הרשות על הפחתת חובות ארנונה, יש יתרון לייעוץ וייצוג של עורך דין מנהלי, הבקי בחוקים ובתקדימים השונים, ומנוסה בניהול הליכי משא ומתן מסוג זה.

לפרטים נוספים ולקבלת סיוע בייצוג בנושא הפחתת חובות ארנונה
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025

תיאורי מקרה מהתחום

ביטול עיקולי בנק שהוטלו 18 שנים לאחר היווצרות החוב

המשך לקרוא

חברת פ.נ.נ. – הפחתה של 80% מהחוב

המשך לקרוא

צמצום חוב של בית מלאכה - מ- 800 אש"ח ל- 70 אש"ח

המשך לקרוא