נדרשתם לשלם היטלי פיתוח או דמי הקמה? עצרו רגע!

כי לפני שאתם ממהרים לבצע את התשלום, חשוב שתדעו שבמקרים רבים ניתן לבטל או להפחית את החיובים שנפסקו לכם.
ועוד דבר שחשוב שתדעו הוא שתהליכי הפניה והערר מול הרשויות השתנו מאוד בשנים האחרונות, ולכן כדאי מאוד להעזר לשם כך בעו"ד שיש לו את הנסיון הרלבנטי, בנהלי העבודה החדשים מול  תאגידי המים והביוב.

מי נדרש לשלם היטלי פיתוח?
היטלי פיתוח: מים, ביוב, סלילה, תיעול ושצ"פ מוטלים על בעלי נכסים המבקשים לקבל היתר בניה או כאשר מתגלה חריגת בניה. לפעמים נדרש תשלום היטלים בעת שמוגשת בקשה לקבלת אישור העדר חובות מהרשות המקומית.

מהן השלכות השינוי במשק המים על חיובי היטלי הפיתוח?
עד לשנת 2001 הרשויות המקומיות בעצמן היו אחראיות על כל התשתית העירונית ולכן היתה בידן האוטונומיה לגבות את אותם היטלים בהתאם לנסיבות ולתעריפים שצויינו בחוקי העזר שהלן.
עם חקיקת חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 , נדרשו הרשויות המקומיות להקים תאגידי מים וביוב אשר ינהלו את כל משק המים והביוב, יישאו בעלויות ולכן – גם יוכלו לגבות היטלי פיתוח בנושאים אלו.

בתקופה הראשונה, עד לסוף שנת 2014 הורשו תאגידי המים והביוב להמשיך ולגבות את ההיטלים לפי התעריפים שהופיעו באותם חוקי עזר,  אולם החל משנת 2015 נקבע כי כאשר מתבקש היתר בניה או נמצאות חריגות בניה, במקום היטלי המים והביוב, התאגידים יגבו "דמי הקמה" שיחושבו לפי שטח הבניה ולא לפי שטח המגרש, כפי שהיה בעבר – מה שבמקרים מסוימים מאפשר הוזלה של החיובים.
כמו כן, רשויות מקומיות או אזוריות שטרם הקימו תאגידי מים וביוב, ממשיכות אמנם לגבות היטלי פיתוח, אולם גם אלו נקבעים על ידי רשות המים ופורסמו בתקנותיה.

בעקבות שינויים אלו, חל שינוי גם במנגנון בירור טענות הנישומים כנגד דרישה לתשלום היטלים ודמי הקמה וכיום יש לפעול בדרך שונה מבעבר, באמצעות פניה למועצה המקומית / האזורית עצמה, או לתאגיד המים והביוב, ובהמשך – באמצעות פנייה לרשות המים הממשלתית. רק לאחר מיצוי פניות אלו, ובמידה והפניה לרשות המים לא הניבה את הפרי המבוקש, ניתן לפנות לערכאות משפטיות.

כאמור, בשל מורכבות הנושא והצורך בבחינה מוקדמת של מכלול הפרטים, מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום, ובמיוחד בפסיקות האחרונות הקשורות בתשתיות מים וביוב.

לאורך השנים ייצגתי נישומים רבים להם הצלחתי לבטל ולהפחית משמעותית את עלויות התשלומים, בעילות שונות:

  1. תשלום קודם של הנישום עצמו או של בעלים קודמים.
  2. חיוב מרתף חניה בדמי הקמה למרות שהדבר נאסר עליו.
  3. חיוב עבור שטחים שלא הוגדרו בבקשה להיתר בניה כשטחים עיקריים או מבני עזר.
  4. דרישת תשלום מיזמים שעשו עסקאות באמצעות זכיה במכרזי רמ"י, למרות ששילמו, כחלק מהזכייה, עבור כלל התשתיות כולל מים וביוב.
  5. אי הפחתת מרכיב הביוב למרות שהנכס אינו מחובר לביוב.
  6. אי הפחתה בגין תשלום קודם לאחר הריסת נכס ובנית מבנה במקומו.

לפרטים נוספים בנושא הפחתת היטלי פיתוח
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025