ביטול חיובי היטלים מסיבות של התיישנות ושיהוי

סוגי היטלי פיתוח- סלילה, תיעול ושצ"פ ומה שביניהם