דרכי התנהלות למול רו"ח המבקרים מטעם משרד הפנים

על מה להקפיד כשמשיבים לטענות בטיוטת הדוחות מבקר הפנימי של הרשות המקומית?

על מה להקפיד כשמשיבים לטענות בטיוטת דו"ח מבקר המדינה?