ביטול חיובים וחובות ארנונה בגלל התיישנות ושיהוי

שינוי סיווג ארנונה  – השגה וערר על גובה החיוב