הזוג מ. רכש דירה חדשה ויוקרתית, וחודשיים לאחר הכניסה לדירה התברר שכל הבית מוצף במים ולא ניתן להשתמש בנכס. הזוג עבר לגור בבית מלון במימון הקבלן הרשלן. השיפוץ התארך לתקופה של 3 שנים תמימות, בהן במקום לגור בדירה היוקרתית, בני הזוג המשיכו להתגורר בחדר במלון.
בני הזוג פנו לעירייה לקבלת פטור מארנונה, אך הוטעו לחשוב שמדובר על קבלת הטבה בגין נכס ריק, שמוגבלת לחצי שנה בלבד וניתנת רק באופן חד פעמי.

בדיעבד, התברר לזוג כי הגיע להם פטור למשך כל תקופת השיפוץ, אלא שאיש בעירייה לא טרח ליידע אותם בכך. מאחר ופניותינו לעירייה, להסביר את אשר אירע, נפלו על אוזניים ערלות, הגשנו כנגדה תביעת השבה אליה צרפנו את חשבונות השיפוץ וכן אישור שהזוג התגורר בבית מלון במשך 3 שנים. טענת ההגנה היחידה של העירייה הייתה שהדיווח הגיע מאוחר מדי לעירייה, ולא במהלך התקופה בה הנכס לא היה ראוי לשימוש.

בסופו של דבר, בהכוונתו של בית המשפט, נחתם הסכם פשרה שקבל את הטענה שמדובר היה באזרחים שלא היו יכולים לדעת שהעירייה הטעתה אותם, ומאחר ובפועל, הנכס אכן לא היה ראוי לשימוש, לא היה מקום להפסיק את הפטור לאחר חצי שנה.

המלצות