במקרה אחר, לקוח המשרד, מציע שהצעתו הייתה האיכותית ביותר, הוזמן לשימוע בשל טענות של אי שביעות רצון מהשירותים שנתן בעבר. בשימוע הועלו טענות רבות בין הצדדים ואף נשאלו מצידו שאלות עקרוניות שלא ניתנו להן תשובות על ידי ועדת המכרזים.

לאחר שהעלינו נימוקים משפטיים ועובדתיים, הצלחנו לאפשר ללקוח להוכיח את עצמו בפני הועדה, והוא הוכרז כזוכה במכרז.