לקוח המשרד, מציע שהצעתו זכתה למירב הנקודות, הוזמן לשימוע בשל החשש שהצעת המחיר שנתן לא תאפשר לו לספק שירות באיכות המבוקשת.

בשימוע הסברנו לוועדה כי התמחור שאותה רשות מקומית הייתה רגילה לו במשך 20 שנה, היה גבוה מהרגיל באותו תחום, וכי אותו מציע יכול, מסוגל ואף עובד במחירים הנמוכים, ושהוא מתחייב לספק שירות במחירים אלו. כמו כן, הפנינו את ועדת המכרזים לממליצים.

בסופו של דבר, הביטחון והמקצועיות שהציג המציע שייצגנו, שכנעה את הוועדה להכריז עליו כזוכה ומאז הוא ממשיך לספק שירות לרשות המקומית לשביעות רצונה, בעוד הרשות חוסכת מדי שנה סכומי כסף רבים בשל התקשרות זו.