בתיק זה נידונה השאלה האם חדר בריחה הוא עסק הנותן שירותים, מקום לעריכת אירועים או מקום המשמש כאולם להצגות?
ראשית, חשוב להדגיש כי לכל רשות הסיווגים וההגדרות שלה, וייתכן וחדר בריחה ברשות  מסוימת יסווג כ"שירותים" אך סיווג זה יהיה הסיווג המתאים והנמוך ביותר עבור סוג כזה של שימוש, באותה רשות.
ואולם, במקרים אחרים ברשויות אחרות, כמו במקרה שמתואר פה, היה חשוב להוכיח כי השימוש באותו חדר בריחה מתאים לסיווגים בתעריפים נמוכים יותר- למשל אולם הצגות בהשתתפות שחקנים, תחת הסיווג "מקום להצגות", או שבמקום מוגש כיבוד ומתבצעות פעילויות שונות המתאימות לסיווגו כ"אולם לאירועים".
במקרה כזה ואם סיווגים אלו הינם בתעריפים נמוכים יותר מתעריפי סיווג השירותים, יש להדגיש את השימוש המיוחד לצורך שינויי הסיווג, ובמקרים מסוימים ניתן להפחית עד 40% מהעלות השנתית של תשלום הארנונה.
לאחר שנתיים מהגשת הערר, התקבלו החלטות ועדת הערר כאשר חדר בריחה אחד סווג כאולם אירועים והשני כאולם מופעים. בסה"כ ההפחתה שהושגה לאותם חדרי בריחה נעה בין 30% ל-60%  מהשומה המקורית ובנוסף הוועדה חייבה את העירייה בכל אחד מהמקרים בתשלום הוצאות משפטיות.

הצלחת משרדנו במקרה הזה הייתה כפולה, כיוון שבנוסף להפחתת סכומי חיוב הארנונה, הצלחנו גם לשנות החלטות קודמות של ועדת הערר, אשר חסמו את הגישה לשינוי הסיווג של חדרי בריחה אחרים באותה עיר.

לפרטים נוספים ולקבלת סיוע בייצוג בנושא הפחתת חובות ארנונה
השאירו לי כאן את פרטיכם או התקשרו אלי לטלפון: 053-7773025

המלצות