האם יש מקום לסווג צימרים הממוקמים על גג בניין ויש בהם, בנוסף לחדר שינה מאובזר,  גם פינות מנגל ובריכת שחיה, בסיווג של "אולמות אירועים", ולא בסיווג של "בתי מלון", רק בגלל העובדה שהנכסים משמשים גם למסיבות רווקים, בר מצוות וכו'?

בסוגיה זו, בה ייצגנו בית עסק הפועל באחת מערי המרכז, טענו כי כאשר יש הגדרה מדויקת לסיווג כל שהוא, והמלל המצורף לסיווג זה עולה בקנה אחד עם הנעשה בנכס, מנהל הארנונה אינו רשאי לשנות סיווג רק בשל העובדה שמדובר בתעריף גבוה יותר.
כמו כן טענו שכל ניסיון להשוות החלטה שניתנה בקשר לנכס אחר בעיר אחרת, כשהעובדות אינן תואמות, אינו יכול להצליח במקרה הזה. לאחר סיור של ועדת הערר בשטח הנכס, ומתן הסבר מצד בעליו על הפעילות בו, הוחלט כי הנכס אכן יסווג בסיווג בתי מלון ובתעריף הנמוך יותר.

זיהוי סיווג מתאים שלו יש תעריף מופחת, התאמת העיסוק והגשת מסמכים מתאימים למנהל הארנונה ברשות, עשויה לחסוך כספים לאורך שנים ו/ או לצמצם הליכים מסובכים.

כמובן שמומלץ להיעזר בעורך דין מנהלי בעל ניסיון, שידע כיצד לעשות זאת באופן נכון.

המלצות