לקוחת המשרד, קשישה, בעלת נכות נרדפי הנאצים, הסתבכה עם חובות שבעלה השאיר לאחר מותו. במשך שנים, המועצה האזורית לא הפעילה כנגדה שום פעולות אכיפה, ומשהתחילה אותה קשישה לקבל הנחת נרדפי הנאצים בחוק, בשיעור גבוה מאוד, בתה החלה לשלם עבור הנכס את הארנונה השוטפת, והיה לה נוח להאמין כי המועצה מחלה על החוב שנותר, משנים עברו.

לאור זאת, ניתן להבין את השוק שקיבלה אותה קשישה, כשהגיע לידיה מכתב מעו"ד המאיים שאם לא תשלם באופן מייד 85,000 ₪, יבצעו בנכס פעולות עיקול ואף רישום הערת אזהרה בטאבו. בנוסף, בשל החובות, גם לא היה ניתן לבנות לנכס הישן ממ"ד, והקשישה סבלה מחרדות מכך שלא הייתה ממוגנת.

מנימוקים של חיסכון בעלויות ורצון לסיים את ההליך במהירות במטרה להרחיב את הנכס ולבנות ממ"ד בהקדם, בחרנו שלא להגיש עתירה מנהלית שהייתה מאפשרת למחוק את כל החובות בשל טענת התיישנות. ואולם, משהעלינו את טענות ההתיישנות בפגישה עם גורמי המועצה, הצלחנו להגיע לפשרה לפיה 50% מהחוב ישולם מיידית ו- 50% הנותרים יימחקו לאלתר.

המלצות