אחת העילות המובילות לבקשה לשינוי תנאי הסף, היא הטענה שתנאי הסף אינם רלוונטיים למהות המכרז והשירותים הנדרשים בו, וכי ניכר שהתנאים האלו נקבעו במטרה לצמצם מאוד את מספר המציעים, או לכוון לבחירת מציע אחד. בטענות אלו הצלחנו לשנות את תנאי הסף של מספר מכרזים לשירותי משאיות ביוב, שעורכיהם התעקשו על כך שהמשאיות יהיו חדישות מאוד, שהן יהיו בבעלות המציע למעלה משנה ולא בשכירות, ושנפח המשאיות יהיה גדול בהרבה מהנדרש לביצוע שירותי המכרז.   

במקרה אחר נתקלנו בתנאי סף בהם נדרש להוכיח בעלות על מספר רב של משאיות בנפח עצום, למרות שדרישות המכרז לא קבעו כי יש להשתמש באותן משאיות לצורך מתן השירות. מאחר ותנאי הסף לא היה רלוונטי לתפעול המכרז, ועלה חשש להעדפת מציעים מסוימים, פנינו לתאגיד המים והביוב, בטענות שמדובר בפגיעה בעקרון השוויון, השמירה על טוהר המידות ומניעת שחיתות, וכן מתן הזדמנות שווה לכל המציעים. בנוסף, טענו גם כי צמצום התחרות פוגעת ביעילות והחיסכון בכספי הציבור. פנייתנו הביאה לשינוי של חלק מתנאי הסף הלא רלוונטיים, והתאמתם לרמת השירות הנדרשת.