גל שכר מבנה לצורך שימוש כמתקן לחיות אלא שהתברר שמצבו של הנכס היה מזעזע: כל קירות הגבס היו אוכלים ורקובים עקב נזילות, ארון החשמל ושעון החשמל המשני היו מחוברים לאחד מקירות הגבס האכולים, כבל החשמל הראשי של חברת חשמל היה פצוע, והריקבון, שנגרם בין היתר בשל הנזילות המרובות, פשה בכל מקום.

מחזיקיו הקודמים של הנכס כיסו חלקים נכבדים מתקרתו במגשי פח על מנת לנקז את המים שחדרו לנכס מהחנויות הממוקמות מעליו. המים, שעמדו באותם מגשים, גרמו לריקבון התקרה, לריקבון של מגשי הנירוסטה והבטון שמעליהם, לטחב ולקורוזיה. וכאילו לא די בזאת, הרי שהניקוזים של החנויות שמעל לנכס טפטפו לשטח החלל, (כולל צואה ושתן), ותשתיות המים גם הן היו רקובות.

לאור כל זאת, כאשר פנה גל לעירייה בעצמו והזמין את נציגיה לבחון את מצב הנכס, ולתת לו פטור מתשלום ארנונה בשל המצב, הוא לא שיער בנפשו שהפקח ידווח שהנכס ראוי לשימוש.

לאחר שגל פנה לעזרתנו, פנינו למנהל הארנונה של עיריית תל אביב, בליווי כל המסמכים וההסברים הנדרשים, ובתגובה, העירייה ניאותה לוותר על תשלומי ארנונה למשך תקופת השיפוץ שנמשכה 4 חודשים, אך סרבה לאשר פטור לתקופה שעבורה לכאורה לא צורפו מסמכים הנוגעים לשיפוץ.

מאחר ולא הסכמנו לוותר על שלושת חודשי הפטור הנוספים, הגשנו ערר לוועדת הערר של העירייה והדבר הביא להסכמתה המיידית של העירייה לפטור את הנכס מחיובי ארנונה, לשלושה חודשים נוספים. 

בסופו של דבר, בעקבות התערבות משרדנו, זכה גל לפטור מארנונה של שישה חודשים מלאים, מבלי שהדבר יבוא על חשבון שום פטור אחר שיוכל לבקש בעתיד.

המלצות