רשות החליטה לשנות סיווג עסק הממחזר מחסניות טונר למדפסות לייזר מסיווג בית מלאכה לסיווג מסחרי. המשמעות הכספית לאותו עסק הייתה הרסנית. לאחר הגשת מסמכים ותמונות לוועדת הערר, נערכו סיורים בשני נכסים של אותו עסק. וועדת הערר קבעה שהעסק ימשיך להיות מסווג כבית מלאכה ובנוסף נמצא כי יש להפחית את שטחו בעשרות מ"ר שאינם שייכים לו כלל.

הדגש מצידנו היה על השימוש במקום כבית מלאכה ולא כעסק למכירת מדפסות, שימוש שעבורו הסיווג "שירותים" היה בלתי הולם ולא מתאים ובוצע רק כדי לייקר את עלויות הארנונה.
ערר 13/17

המלצות