סיווגו של עסק המשמש להרכבת והלחמת צנרת לכיבוי אש, לצורך התקנה בבתי לקוחות, שונה על ידי הרשות ל"משרדים ושירותים".

לאחר שהגשנו תיאור מפורט של הליך העבודה במקום, כולל צילומים צבעוניים, ולאחר שנערך ביקור של ועדת הערר שהתרשמה מהנעשה בעסק, לרבות העובדה שמדובר על יצירת 'יש' מ'יש' אחר (אחד המבחנים לקיום בית מלאכה או תעשיה ולא שירותים), התקבלה החלטה שמדובר על בית מלאכה ולא על עסק בתחום השירותים או המסחר.
ערר118/17