עירית פתח תקוה שינתה באופן יזום את סיווג בית המלאכה לאותו עסק לסיווג של מעבדה שייקר את שומת הארנונה בעשרות אלפי ש"ח לשנה.
באמצעות צילומים, פסקי דין והסברים של הליך העבודה במקום הצלחנו לשכנע את הוועדה להחזיר את הסיווג הקודם ובכך נמנעה לעסק הוצאה רב שנתית גבוהה מאוד.

המלצות