בהליך זה בחר גזבר העירייה לשעבר להתמודד בעצמו עם הטענות שהועלו כלפיו, למעלה מעשור לאחר שפרש מתפקידו. רק בסמוך לשימוע עצמו, הגזבר החליט לפנות אלי, ובשימוע העליתי טענות רבות שלא הועלו קודם לכן, כולל טענת התיישנות, וטענת חוסר צדק, כיוון שהפניה הראשונית לבדיקת הנושאים נערכה רק לאחר פרישת הגזבר, וכאשר איש המפתח הרלוונטי למתן התשובות כבר נפטר.

בסופו של דבר הממונה על המחוז החליטה שאין מקום לחייב את הגזבר בחיוב אישי והוא פרסם את המכתב המודיע על כך בפומבי בעמוד הפייסבוק שלו.

המלצות