במקרה זה התבקשתי לנסח תשובות למבקר, כבר בשלב המקדמי, לגבי שלושה נושאים כבדי משקל שעלו בביקורת, ולכאורה היה קושי להדוף אותם.

לאחר ישיבות עם המנכ"ל, הגזבר וראש העיר, נאספו חומרים רבים שכבר נשכחו מבכירי העיריה, לרבות צרוף מכתבי הסבר מגורמים חיצוניים שנגעו לנושאים המבוקרים. במקביל, ניתן הסבר על כלל העובדות, הן ברמה העובדתית והן ברמה המשפטית.

במשך לכך התקבל מכתב מהוועדה כי הוחלט שלא להמשיך עם הבדיקות.

עצירת הביקורת, בשלב כל כך מוקדם בו הדבר היה ידוע רק למעט גורמים, מנע את האפשרות לפרסם את עובדת הבדיקה ברבים, ולהשתמש בפרסום זה לצורך ניגוח פוליטי.