ספק שעבד שנים רבות ברשות מקומית ללא כל תחרות, הפסיד לפתע במכרז, ובכדי לפסול את הזוכה, אותו ייצג המשרד, נטען כי הוא אינו עומד בתנאי הסף וכי יש כנגד החברה שבבעלותו פסקי דין הקובעים הרשעה פלילית.

בתגובה לכך פעלתי בשתי חזיתות:

1. הבאתי הוכחות שאין שחר לטענות שהועלו כנגד מרשי, המציע שזכה, וכי הטענות נטענו
בחוסר תוך לב תוך הסתרת מסמכים רלוונטיים.

2. ניתחתי את הצעתו של העותר לעומק, דבר שוועדת המכרזים לא עשתה כיוון שבחרה בהצעה אחרת.  בניתוח הראיתי לבית המשפט כי העותר בעצמו לא עמד בתנאי הסף וכי הרשות המקומית לא הקפידה לבדוק את כל מסמכיו, מסיבות שונות, וביחוד מכיוון שלא התכוונה להכריז עליו כזוכה בשל קיום הצעה עדיפה.  הטענות שהעליתי בשילוב ההצבעה על כך שהעותר הסתיר עובדות והגיע בידיים לא
נקיות לבית המשפט, אפשרה למרשי לזכות בעתירות שהוגשו כנגדו ואף לקבל החזר
הוצאות משפטיות נכבד.

המלצות