במקרה אחר של מחסני חומרי הגלם של מפעל לייצור מזגנים, עלתה שאלת השימוש שנעשה במחסן. על מנת להתאים לסיווג של "מחסן תעשייתי" דייקנו לרשות את השימוש שנעשה במחסן, והצבענו על כך שהחומרים שבמחסן משמשים ליצור ולא למכירה ללקוחות.
ערר 45/19

המלצות