מוסך בצפון הארץ טען במשך שנים שיש ברשותו סככה / מחסן בשטח נרחב, וכי אין לסווג את המקום בסיווג "מוסך" או "בית מלאכה". צילומים שהעברנו לוועדת הערר והסבר על השימוש הנעשה במקום, כולל ביקור בנכס, שכנעו את העירייה כי יש לשנות את הסיווג לתעריף המופחת, בשל השימוש כמחסן באותו שטח נרחב.

המלצות