חנות לממכר מוצרי תאורה חויבה במשך שנים בכל היקף השטחים שהחזיקה כחנות, ללא שום הפרדה בין שטח החנות המפוארת לבין שטח המחסן התת קרקעי בו הוחזקה הסחורה הנמכרת בטרם נמסרה ללקוחות.
אף שלאותה רשות מקומית היה סיווג הולם למחסן שלקוחות אינם מבקרים בו, ומשמש אך ורק כמחסן, נציגיה סרבו לאשר את הסיווג המופחת בשל הטענה שלמנהל המחסן יש עמדה משרדית כולל מחשב.
הגשנו לוועדת הערר הסבר מפורט בדבר הצורך במחסנים המנוהלים באופן מתקדם וממוכן,  וכן אזכרנו את העובדה שקיים סיווג ההולם בדיוק את הנעשה במחסן. ההסבר שנתנו שכנע את וועדת הערר ואת מנהל הארנונה שיש להפחית כ-100 אלף ₪ מהחיוב השנתי החל משנת הגשת ההשגה ואילך.

המלצות