משפחה קשת יום צברה במשך למעלה מ-20 שנה, חובות מים, ביוב וארנונה וכן חובות היטלי פיתוח.

העיריה מצידה, נמנעה במשך שנים מלגבות את החובות הרשומים האלו, עד שיום בהיר אחד, קיבלה המשפחה דרישת לתשלום של 450,000 ₪, באופן מידי, ביחד עם התראה אחרונה לפני פניה להליכי הוצאה לפועל.

עיון בתדפיסי העירייה, שלא צורפו להודעת החוב, העלה כי מרבית החובות התיישנו זה מכבר (בנוסף לכפל חיובים), וכי סכומי החוב שטרם התיישנו עומדים על 20,000 ₪ בלבד.

בעקבות פניתי במכתב ארוך ומנומק לגורמי האכיפה, טענותינו התקבלו ודרישת התשלום הופחתה ל-20,000 ₪ בלבד.

המלצות