בהליך הזה, בו ליוויתי את גזבר המועצה, התוודעתי לנושא רק כשבוע לפני קיום השימוע, ולפיכך לא הוגש אף מסמך תמציתי לסיכום הטענות, טרום ההליך. הכנה טובה והצגת מסמכים חיצוניים רבים בדיון עצמו, שכנעה את הוועדה כי מדובר בנסיבות מיוחדות והגזבר יצא פטור מהחיוב האישי, כשבמקביל, על ראש המועצה המכהן, הוטל סכום לא קטן של חיוב אישי.

http://rashoyot.moin.gov.il/Handlers/ShowDocument.ashx?id=87548&m=d