במקרה זה ליוויתי את גזבר המועצה החל משלב השימוע, ובמהלכו הצלחנו לשכנע את חברי הוועדה כי אין מקום להטיל עליו חיוב אישי.  בסיום התהליך התקבלה החלטה גורפת שלא לחייב גם את יתר בעלי התפקידים שהגיעו לשימוע.

http://rashoyot.moin.gov.il/Handlers/ShowDocument.ashx?id=89054&m=d