במקרה זה ליוויתי את גזבר המועצה במשך שנים בכמה ביקורות של שני משרדי רואי חשבון שונים. חלק מהנושאים שעלו בביקורות הוסרו כבר במהלך הדרך בשלבים המקדימים, ואולם לגבי חלקם, הוזמנו לשימוע בפני הוועדה.

בסופו של דבר הוועדה השתכנעה כי אין מקום להטיל על הגזבר חיוב אישי באף אחד מהנושאים שעלו לדיון, ובמקביל, כן הוטל חיוב אישי על היועץ המשפטי.

http://rashoyot.moin.gov.il/Handlers/ShowDocument.ashx?id=89017&m=d