בשני המקרים הללו התבקשתי לשמש כבאת כוחם של כל הגורמים באותה רשות, ולא להפריד כוחות בין הצדדים, כיוון שהנושא המבוקר היה שזור ביניהם.

בנוסף, בשני המקרים, לא הייתי מעורבת במתן התשובות בשלב הראשוני, ורק לאחר שכבר נכתבה טיוטת הדו"ח, התבקשתי לסייע במתן תשובה והסבר ממצה, במטרה למנוע את המשך התהליך וזימון לשימוע בפני הוועדה.

לשמחתי, המענים שנתנו לוועדה התקבלו, ובכך מנענו את אי הנעימות הגדולה של  שימוע בפני הוועדה, על כל המשתמע בכך.

מצ"ב הודעות החלטת הוועדה המייעצת לענייני חיוב אישי: 

מועצה אזורית גולן

חורפיש