זוג קשישים, מנרדפי הנאצים ובעלי דרגות נכות שונות, פנו למשרדנו לאחר שצברו חובות על דירה שנקנתה לצרכי השקעה. העירייה הפעילה כנגד הזוג הליכי הוצאה לפועל והיה צורך לשכנע את עורך הדין שייצג את העיריה, שיש מקום להתחשב בזוג בשל מצבו הבריאותי והכלכלי, שניתן ליישם הנחות המגיעות לזוג, גם על דירת ההשקעה, ושקיימת מחלוקת עובדתית על סיווג הנכס, אף שלא הוגשו הליכי השגה וערר במועד. כחלק מההסדר ניתן לזוג פתרון של פטור לחצי שנה כנכס ריק, ואילו הזוג התחייב שחלק מהחוב ישולם בתשלום אחד על ידי אחד מהם, וכי להבא, בשל העובדה שבדירה מצויים שוכרים, אין חשש לחוב שוטף. השילוב של הצעת פתרון העולה בקנה אחד עם הוראות חוזר מנכ"ל, ביחד עם הצגת מחלוקות עובדתיות או משפטיות, סייע להגעה למטרה של הפחתת החוב, בצורה מסודרת ובאישור היועצים המשפטיים ומשרד הפנים.