כאמור, אמנם ניתן לקבל את הפטור על נכס ריק מסוים, רק פעם אחת במהלך החיים, אבל  מה קורה כאשר נכס נמכר, הרוכש מקבל את הפטור מתשלום הארנונה לחצי שנה, ואז העסקה נכשלת, והנכס מוחזר לבעלים הראשון שמעולם לא ביקש פטור כזה?

במקרה אותו לוויתי, הרשות המקומית התקשתה להבין את סדר הדברים הבלתי רגיל. אך לאחר הצגת מסמכים מסודרים והסברים מפורטים, ההשגה שהגשנו התקבלה, אפילו ללא צורך בדיון אל מול וועדת הערר,  וכך שינוי הבעלות המורכב, אפשר לבסוף למרשנו לקבל פטור נכס ריק ל-6 חודשים נוספים.

המלצות