לאחר שנים בהן חברה לייצור והרכבת מעליות סווגה כבית מלאכה, ביום בהיר אחד נטען שבסופו של החברה נותנת שירותי תחזוקה למעליות המותקנות במבנים, ובעקבות כך סיווגה שונה ל"שירותים".

רק תיאור של תהליכי בניית המעליות, תוך פירוט השלבים והחלקים השונים של התהליך, ציון העובדה שבמקום מאוחסנים חומרי גלם, אשר השימוש בהם משדרג את חלקי המעליות המגיעים מחו"ל, וכן ציון העובדה שהשירותים אינם ניתנים במקום אלא רק במבני הלקוחות, שכנעה את הוועדה להחזיר את סיווג העסק לבית מלאכה.
ערר 112/18

המלצות