חברה שהוקמה בשנת 2014 פתחה פאב בתל אביב, ובעלי המניות השקיעו בהקמה מאות אלפי ₪. מיד לאחר פתיחת הפאב התרחש מבצע צוק איתן שעצר את הפעילות כמעט לגמרי, ושנה לאחר הקמת הפאב החלו להתבצע בסמוך עבודות הרכבת הקלה, אשר לא אפשרו הגעת לקוחות למקום וגרמו לחברה להפסדים רבים, עד שבעלי המניות החליטו להפסיק את הפעילות ואף להפסיק את תשלום הארנונה לעירייה.

כיוון שהמקום היה בשכירות, והתשלום לבעלי המקום הופסק, הרי שלא ניתן היה להוציא את הציוד שנותר שם ובעלי המקום השכירו את המקום על ציודו.

במקביל, עיריית תל אביב שקיבלה הודעה על הפסקת הפעילות, המשיכה, למרות זאת, לחייב את החברה בארנונה עד גמר הסכם השכירות, כלומר כמעט כשנה לאחר הפסקת הפעילות, ובהמשך לכך החברה נותרה חייבת למעלה ממאה אלף ₪ לעירייה, בגין אותה תקופה.
חמש שנים לאחר שהפאב נסגר, נסגרה גם החברה שהחזיקה בו ורק אז נזכרה עיריית תל אביב להגיש תביעה כנגד החברות, כנגד בעלי המניות ואף כנגד מנהלי הפאב שלא היו בעלי מניות בחברה.
בעלת המניות הראשית בחברה שהיתה המשקיעה הראשית במיזם, נתבעה אף היא ופנתה לעזרת משרדנו, כשבמקביל, היות ואחד ממנהליו בעבר של הפאב, נפטר, בקושי השתמרו מסמכים.
תוצאת אותה תביעה הייתה שלקוחת המשרד, שכמחזיקת המניות הראשית, הייתה חשופה לפסק דין על כל סכום החוב, שילמה לבסוף רק 15% מהחוב כולל הוצאות משפט.

המלצות