במשך למעלה מ-60 שניה עמד שטח מסחרי גדול שעליו נבנו, עוד לפני קום המדינה, מספר מבנים. השטח חולק בין שני בעלים ומסביבו נסלל כביש ראשי, אף הוא – עוד לפני הקמת המדינה, בתקופה בה היה נהוג לדרוש מבעלי הקרקע השתתפות בעלות הכביש.

לפיכך, בעלי השטח הופתעו מאוד לקבל יום אחד דרישת תשלום של מעל 3 מיליון ₪  לפיה נטען כי נסללו כבישים חדשים ופותחה מערכת תיעול חדשה.
לאחר שנכנסו לתמונה, אזכרנו תשלומים קודמים ואישורים שניתנו על ידי העיריה להעדר חובות, וטענו שהכביש החדש כלל אינו גובל בשטח, וכי מערכת התיעול הוקמה מזמן ולא ניתן היום לחייב את השטח בגינה. כמו כן העלינו טענות גם כנגד היקף המבנים והיקף שטח המגרש המחויב, כיון שמרבית המבנים כבר היו הרוסים באותה עת, ולעמדתנו, בוודאי שלא ניתן היה לגבות עבורם היטל פיתוח.

בסופו של דבר, ולאחר הליך גישור קצר שמנע התנצחויות ארוכות בבית המשפט, הרשות המקומית הסתפקה בחיוב בסכום של מיליון ₪.

המלצות