כאשר ללקוחת המשרד נוצר חוב של עשרות שנים, שבפועל התיישן ולא ניתן היה לגבות אותו בהליכים משפטיים, הצענו לוועדת הפשרות לאמץ את מצבה הבריאותי והכלכלי של החייבת, כנימוק לצורך מתן הנחה רטרואקטיבית, בד בבד עם מתן הסבר משפטי שיקשה מאוד לגבות את החוב. במקביל להנחה, החייבת התחייבה לשלם את כל החוב שלא היה בגדר התיישנות, ואף לשלם את השוטף, מכאן והלאה. ההסדר שם דגש על מתן מלוא הכלים לוועדת הפשרות, על מנת לאשר את מחיקת מרבית החוב, ובסופו של התהליך נחסכו ללקוחת המשרד, 140,000 ₪ מחובות הארנונה.

המלצות