מה קורה כאשר יורשים מעוניינים לממש מגרש ריק המיועד למגורים, ומבקשים מהרשות המקומית אישור על העדר חובות לצורך העברת זכויות בטאבו?

המנוח ג. נפטר בשנת 1980 ורק בשנת  2008 החלו יורשיו לברר מה יידרש מהם לשלם באם ירצו למכור את המגרש. באותו המועד גם דווח לרשות המקומית כי המנוח נפטר ופרטי היורשים הועברו לאגף ההנדסה לצורך קבלת שומת השבחה.

אלא שלמרות שפרטי היורשים היו בידי העירייה לפחות משנת 2008, נציגיה לא טרחו ליידע אף אחד מהם על קיומן של דרישות תשלום היטל סלילה ותיעול, ועל הצטברות חוב הכולל גם ריבית פיגורים.

בבדיקה שערכנו הסתבר כי העילה לתשלום ההיטלים התגבשה בשנת 2001, עם ביצוע סלילת כביש ומדרכה הגובלים במגרש, ואולם רק בשנת 2007 פנתה העירייה – אחת הקריות בצפון הארץ, ושלחה הודעות חיוב לכתובת העסק הישן של המנוח בתל אביב. כמובן שהיות והמנוח נפטר בשנת 1980, דרישת התשלום חזרה לעירייה באין דורש, אולם העירייה לא עשתה את הדבר המובן מאליו המתבקש  – בירור פרטי המנוח.
רק בשנת 2016, כשהתגבשה עסקה למכירת המגרש, יורשי המנוח גילו שקיימת דרישה לתשלום ההיטל על המגרש, והם נדרשו לשלם עשרות אלפי ₪, כאשר לפחות מחצית מסכום דרישת התשלום היה עבור ריבית הפיגורים הגבוהה שנצברה מאז שנת 2007.

בעקבות פניית היורשים למשרדי, באתי בדברים עם העירייה והוכחתי להם שמאז שנת 2008, לפחות, היו ידועים כל פרטי היורשים, ולמרות זאת אף אחד לא פנה אליהם, והעיריה מעולם לא הפעילה הליכי גביה מנהליים, כדוגמת רישום הערת אזהרה על המגרש. בנוסף, גם טענת העירייה, שהמידע אודות היורשים היה ידוע לאגף ההנדסה אך לא לאגף הכספים, הוכחה כלא רלבנטית, מאחר והאזרח הפשוט מניח שיש תקשורת בין אגפי העיריה, והוא אינו  אמור להיפגע מהתנהלות רשלנית של אי העברת מידע בין האגפים השונים. 

היות וללקוחותיי, בעלי הקרקע, היה אינטרס לא לפגוע בהתגבשות עסקת המכר, ולא לעכב את מתן אישורי הבניה לרוכשים החדשים, הגענו להסכם פשרה שבו הופחתו כל ריביות הפיגורים, ודרישת התשלום הופחתה ל-50% מהדרישה המקורית.

מסקנות:
חשוב מאוד לשמור כל תיעוד של פניה אל הרשות המקומית ולא לסמוך על הימצאותם של המסמכים אצלה. כמו כן, מאחר והרשויות המקומיות אינן ששות לקבל פסק דין הקובע כי עקב התרשלותן בגביה, החוב התיישן והן אינן יכולות עוד לדרוש תשלום כל שהוא, פעמים רבות הן יעדיפו להתפשר על גובה ריבית הפיגורים, וכך בעלי הנכסים יזכו להפחתה בדרישות התשלום, במהירות המקסימלית ובמינימום עלויות.

המלצות