מספר שנים לאחר המקרה הקודם, אותה רשות בדיוק הגישה תביעה פלילית כנגד אדם אחר בשל שימוש חורג בנכס חקלאי. ביחד עם התביעה הגיעה לאותו נישום דרישת תשלום בגובה של עשרות אלפי ₪ לתשלום בגין היטל סלילה.

הפעם הנישום הגיע אלי בזמן, וכל שנותר לי היה לצלם את השטח ואת גבעות החול, ולשלוח לרשות שאלה, מדוע ועבור מה הם מבקשים תשלום, שכן הרשות עדיין לא הכינה תוכניות לסלילת כביש באותו איזור חקלאי.

בהמשך לכך, גם במקרה הזה, העירייה, לפנים משורת הדין, ויתרה על התשלום הנדרש.

המלצות