כאשר זוג נחמד ביקש לשפץ חממה, ולהפוך אותה למבנה מחסן, הם התבקשו לשלם 50,000 ₪ עבור היטל סלילה. הבעיה היחידה הייתה שמעולם לא נסלל ליד הנכס כביש או מדרכה, והחווה שבה גרו הייתה מוקפת אדמת חול, ללא שום פיתוח סביבתי.

כיוון שהזוג הגיע אלי רק לאחר שבוצעו עיקולים בחשבונם ולא ניתן היה להעלות טענות כנגד דרישות התשלום בשל שיהוי ניכר, פניתי לרשות המקומית ושאלתי מתי מתוכננות להתבצע עבודות הסלילה של הכביש והקמת המדרכה. לאור המצב האבסורדי, מרשי שמרשי קיבלו מיד תשובה שלפנים משורת הדין, הם לא יחויבו בגין אותו היטל סלילה, והיתר הבניה שביקשו יינתן להם.

המלצות