זוג נחמד מאחד המושבים בשרון, ביקש לבנות את ביתו על שטח שרכש, בו כבר היו מוקמים מספר מבנים. המועצה האזורית דרשה מבני הזוג תשלום גם עבור אותו שטח, גם עבור כל המבנים, ללא הפחתת  השטחים הקיימים. בפניה לגזבר המועצה האזורית פרסתי את כל הטענות, כולל היקף השטחים המוגזם לפיהם חושבו ההיטלים, העובדה שאין שום שטחים ציבוריים מתוכננים בשטח המושב, וכן ביקשתי לדעת מתי מהנדס המועצה הכריז על אזור ניקוז.

היות ולקוחותיי לא רצו להמתין להליך משפטי ארוך, הסכמנו לפשרה מותנית של תשלום של כ-60% בלבד, עד לבירור כל הסוגיות שהעלינו, כשבמקביל לקוחותיי קיבלו מהמועצה את היתר הבניה המיוחל.

המלצות