לאחר שלקוח שליווינו זכה במכרז, אחד ממתחריו הגיש עתירה כנגד הזכייה בה דרש שינוי של תנאי הסף של המכרז, בדיעבד. 

בתשובה לעתירה טענו כי בשלב מאוחר זה, מגיש העתירה שהגיש בעצמו הצעה למכרז, אינו יכול כבר לבקש את שינוי תנאי הסף, היות והיה עליו לפנות בבקשתו לפני הגשת ההצעות ופתיחתן. בית המשפט קיבל את עמדתנו, והשאיר את זכייתו של מרשנו בעינה.