שוכר שהפעיל חדר בריחה, ברח ללא תשלום שכר הדירה, ואף ללא פירוק התשתיות הרבות שהקים כדי להפעיל במקום חדר בריחה. בהמשך לכך, לבעל הדירה נדרשה תקופה של מספר חודשים בכדי לפנות את כל הפסולת, וכן לפרק את הקירות והתקרות הכפולות עם התפאורה, שהושארו במקום.

על אף שלצורך הפינוי, היה צורך גם בניתוק של החשמל, פניה של בעל הנכס בעצמו לא הועילה, והעירייה טענה שמדובר רק על עבודות פירוק יזומות וכי ניתן להשתמש בנכס.

ואולם, לאחר שהגשנו עבורו ערר, צרפנו צילומים והצעות מחיר מהקבלן, תוך מתן דגש על כך שבמצב שכזה לא ניתן להשתמש בנכס. יו"ר ועדת הערר השתכנע, והצגת עמדתו של היו"ר בדיון שכנעה גם את מנהל הארנונה, לוותר על דרישת התשלום למשך מספר חודשים.

המלצות