כללי 

 • ברוך הבא לאתר האינטרנט של עו"ד אורית פפר הבעלים של אורית פפר משרד עורכי דין (אשר יקראו להלן: "המשרד") המופעל בכתובת https://oritpeper.co.il/ (להלן: "האתר").
 • תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים בינך כגולש ו/או משתמש באתר לבין המשרד.
 • אנא קרא בעיון הוראות תקנון זה בטרם תעשה כל שימוש באתר ו/או בתכניו, שכן השימוש באתר כפוף להוראות תקנון זו ובעשותך שימוש באתר, אתה מסכים לאמור.
 • תכני האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, כלל התכנים מתייחסים לשני המינים.

הגבלת אחריות

 • המידע המצוי באתר הינו מידע כללי בלבד ואין במידע המצוי באתר כדי להוות יעוץ משפטי אתר זה אינו מספק יעוץ משפטי והאמור בו הינו לצרכי מידע בלבד ומובהר כי המשרד לא יהא אחראי לכל שימוש שיעשה על ידך במידע המצוי באתר.
 • התכנים המובאים באתר אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי. על מנת לקבל יעוץ משפטי  מעמיק ופרטני הנוגע למקרה הספציפי לגופו, יש ליצור קשר באופן פרטני עם המשרד ולתאם פגישת יעוץ מתאימה.
 • התכנים באתר נכונים לרגע פרסומם, יש שים לב כי הוראות הדין ובכלל זה החוק, הפסיקות והתקנות משתנות מעת לעת, המשרד אינו מתחייב לשנות את תכניו בהתאם לעדכונים החדשים הניתנים מעת לעת ועל כן אינו מתחייב לעדכניות ורלוונטיות התכנים.
 • במידה וכמשתמש באתר תבחר להסתמך על המידע המוצג באתר ולפעול ללא קבלת יעוץ משפטי פרטני, אתה פועל על אחריותך המלאה ומסכים לכך כי למשרד אין ולא תהיה כל אחריות על השימוש אותו אתה עושה במידע המוצג באתר וידוע לך ואתה מסכים לך שלא תוכל לבוא למשרד בכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג. 

קניין רוחני

 • התכנים המובאים באתר לרבות תמונות ו/או עיצוב האתר ו/או קבצי מדיה ו/או קוד האתר ו/או טקסטים מוגנים בזכויות קנייניות מכוח חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007.

איסוף מידע על משתמשים באתר 

 • בעת ביקורך באתר,  נאסף אודותיך באופן אוטומטי מידע שיכול לזהות אותך.
 • בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך כאשר אתה שולח לנו מידע ו/או נרשם לדיוורים שלנו ו/או כאשר אתה פונה אלינו באמצעות עמוד "צור קשר".
 • המידע הנאסף על ידי האתר, כפוף למדיניות הפרטיות ובעשותך שימוש באתר אתה מסכים מראש לתנאי תקנון זה ולתנאי מדיניות הפרטיות .
 • עם קבלת פניה ממך, נשתדל לענות לפניה בשעות הפעילות של המשרד ובכל מקרה ברצוננו להבהיר כי אין במשלוח פניה כדי ליצור יחסי עו"ד לקוח וכי יחסים כאלו יווצרו אך ורק בעת חתימתך על יפויי כח מתאים והסדרת ההתקשרות בין הצדדים. לפיכף נבקשך שלא לשלוח לנו במסגרת פניה מידע חסוי או סודי, שכן עד אשר נסכים לייצג אותך, מידע זה אינו  מוגן בחסיון עו"ד לקוח.