בפני אילו ערכאות ניתן לטעון בנוגע לתשלומי יתר של היטלי פיתוח?

מה עושים כשבקשה להיתר בניה, לתוספת בניה או להעברת נכס מבעלות לבעלות, מובילה לדרישה לתשלום היטלי פיתוח – היטל סלילה, תיעול שצ"פ היטלי מים וביוב

קרא עוד

מהי "הרמת מסך" המאפשרת לגבות חובות מבעלי השליטה בחברה?

עפ"י סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים, קיימות נסיבות בהן ניתן לגבות את חובות החברה מבעל השליטה בה. נסיבות אלו קבועות בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה

קרא עוד

לאיזו ערכאה יש לעתור בענייני מכרזי תאגידי מים וביוב?

מטרתו של מאמר זה היא "לעשות סדר" בכל הקשור לסוגית הערכאה שאליה ניתן לפנות בכל הקשור למכרזי תאגידי מים וביוב, ובפרט לספק מידע מקצועי

קרא עוד

חובות ארנונה ישנים: לא מוותרים ומצליחים להפחית את החוב

כי אחרי שנים של מאבק, בית המשפט הצליח לכפות עליהן את חוק ההתיישנות, כך שתמיד כדאי לבדוק מה ניתן לעשות, בכדי להפחית את חיובי התשלום שקיבלתם.

קרא עוד